Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

빈펄 호텔 떠이닌

베트남, 따이닌성, 따이닌시, 3동, 5반, 레쭈언로 90

최고의
가격 보장
무료 객실
업그레이드
유연한 취소
정책
유연한 체크인,
체크아웃 시간

빈펄 호텔 떠이닌

TC_trungthu_5x3

고급스럽고 품격있는 공간

전문 비지니스 센터 서비스와 고급스럽고 품격있는 공간은 고객의 모든 요구에 부응합니다.

TC_trungthu_5x3

Dịch vụ tiệc chuyên nghiệp

Cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho các buổi tiệc theo chủ đề

TC_trungthu_5x3

Ẩm thực đỉnh cao

Ẩm thực đỉnh cao với các món ăn hảo hạng và bộ sưu tập rượu vang Vinpearl Selection of Wine, đáp ​ứng được mọi nhu cầu về sự kiện, yến tiệc...​​


목록

모던한 신고전주의 스타일의 다양하고 고급스러운 컨퍼런스룸 시스템은 도심에서 가장 권위있는 컨퍼런스, 행사 등의 성공적인 개최에 기여합니다.

 • 볼룸

  - 토지: 675 m2

  최대 450명까지 수용 가능한 넓고 고급스러운 볼룸은 컨퍼런스 개최를 위한 완벽한 장소입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 450 450 450 450 450
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 450 450 450
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 450 450
 • 보드룸 1

  - 토지: 49.6 m2

  14명까지 수용 가능한 제1보드룸은 프라이빗하고 고급스러운 공간입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  파티

  칵테일

  용량 14 14 14 14 14
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 14 14 14
  레이아웃 유형

  파티

  칵테일

  용량 14 14
 • 보드룸 2

  - 토지: 49.6 m2

  14명까지 수용 가능한 제2보드룸은 프라이빗하고 고급스러운 공간입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 14 14 14
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 14 14 14
 • 보드룸 3

  - 토지: 66 m2

  29명까지 수용 가능한 제3보드룸은 프라이빗하고 고급스러운 공간입니다.

  더 보기
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 29 29 29
  레이아웃 유형

  극장

  U형

  교실

  용량 29 29 29

목록

 • 업데이트되지 않은 정보.


더 보기 모아보기