Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
사이공 씨푸드 허브 마켓
즐겨찾기
...에대하여 사이공 씨푸드 허브 마켓
위치 및 연락처
업무 시간
06:00 - 02:00 (AM)

IN-05-07-23 인도차이나 스트리트, 그랜드월드, 빈펄 그랜드월드, 간저우, 푸꾸옥

Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
Chấp nhận thú cưng
Có khu vực hút thuốc
Hoạt động 24/7
Dành cho người trên 18 tuổi
Phục vụ tại phòng khách sạn/biệt thự