Hát Quan họ

Yêu thích

Hình thức hát giao duyên nổi tiếng của vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng Với những câu ca mộc mạc, chân phương, đằm thắm không đi kèm nhạc đệm. 
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 2009.

Địa điểm và thông tin liên hệ

11:30 - 12:00

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

Lịch Diễn Trong Tháng

Khám Phá Show Diễn Khác