Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

Chầu văn

Yêu thích

Chầu văn là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tìn ngưỡng Tú phủ (Đạo mẫu), có xuất xứ ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 2016.

Địa điểm và thông tin liên hệ

14:20-14:35 (Thời gian biểu diễn có thể thay đổi phù hợp với lịch vận hành từng thời điểm)

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677

Lịch Diễn Trong Tháng

Khám Phá Show Diễn Khác