Chầu văn

Yêu thích

Chầu văn là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu đồng của tìn ngưỡng Tú phủ (Đạo mẫu), có xuất xứ ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 2016.

Địa điểm và thông tin liên hệ

11:30 - 12:00

Sân khấu Cộng Đồng, VinWonders Nam Hội An

19006677

Lịch Diễn Trong Tháng

Khám Phá Show Diễn Khác