Hát Then

Yêu thích

Môt thực hành nghi lễ dần mai một của người Tày, Nùng, Thái ở vùng núi phía Bắc, phản ánh các quan niệm tâm linh về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ.
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể 2019.

Địa điểm và thông tin liên hệ

11:30 - 12:00

Đảo văn hoá dân gian VinWonders Nam Hội An.

19006677

Lịch Diễn Trong Tháng

Khám Phá Show Diễn Khác