Địa điểm & thông tin liên hệ

08:00 - 23:00
IN-05-02, Indochine Street, Grand World, Bai Dai, Ganh Dau, Phu Quoc
039 894 7500

Over 18 years old