Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
피자 빌라
즐겨찾기
...에대하여 피자 빌라
위치 및 연락처
업무 시간
08:00 - 23:00

IN-05-02 인도차이나 스트리트, 그랜드월드, 빈펄 그랜드월드, 간저우, 푸꾸옥

039 894 7500

Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
Chấp nhận thú cưng
Có khu vực hút thuốc
Hoạt động 24/7
Dành cho người trên 18 tuổi
Phục vụ tại phòng khách sạn/biệt thự