Cho Que 레스토랑
즐겨찾기
...에대하여 Cho Que 레스토랑

특별한 베트남 전통 ​​요리를 경험하세요

Địa Điểm và Thông Tin Liên Hệ
업무 시간
10:00 - 17:00

문화 교류의 항구 빈원더스 남호이안

(+84) 1900 6677

Chấp nhận thẻ Pearl Club
Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
남 호이안에서 요리를 만나보세요


호텔&리조트

회의 및 행사

레저