Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
로비 바 - 빈펄 리조트&골프 남호이안
즐겨찾기
...에대하여 로비 바 - 빈펄 리조트&골프 남호이안

 Lobby Bar에서는 긴 여정의 피로를 풀어주는 시원한 음료로 고객을 맞이합니다. 

위치 및 연락처
업무 시간
15:00 - 06:00

빈펄 리조트&골프 남호이안 Quang Nam, Thang Binh, Binh Minh, Binh Duong

(+84) 235 367 6888

Chấp nhận thẻ Pearl Club
Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
남 호이안에서 요리를 만나보세요