The Chai 咖啡厅融合了现代与经典的法式风格,为食客提供意想不到的饮料体验,例如采用 HPP 技术从蔬菜中提取的 100% 纯新鲜蔬菜汁。

位置和联系信息

6:00 AM - 2:00 AM
越南坚江省富国市滩油县长滩大世界上海街 AP-95
更新中

Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM

Chấp nhận thú cưng

Có khu vực hút thuốc