结合乐器和标志性鼓的一种非洲特色舞蹈,以充满活力的表演欢迎游客来到珍珠野生动物世界。

地址和联系方式

珍珠野生动物园大门

19006677 (#2)

Họ tên không được để trống
Email không được để trống
Số điện thoại không được để trống
Ngày đăng ký + số người không được để trống
Bạn chưa chọn đồng ý
Yêu cầu nhập đúng định dạng của Email
Yêu cầu nhập đúng số điện thoại
Yêu cầu nhập đúng định dạng
Quý khách chưa điền đủ thông tin đăng ký.
Yêu cầu nhập captcha.

Khám Phá Show Diễn Khác