Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
Chingu餐厅
收藏
xxx简介 Chingu餐厅

来自正宗泡菜之国的各种火锅,烧烤,粉条!

地址和联系方式
营业时间
10:00 - 19:30

娱乐区 南会安温佩乐园

(+84) 1900 6677

Chấp nhận thẻ Pearl Club
Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
探索南会安珍珠美食