Riverrine餐厅
收藏
xxx简介 Riverrine餐厅

探索独特越南美食的精髓

Địa Điểm và Thông Tin Liên Hệ
营业时间
10:00 - 20:00

"冒险世界区 南会安VinWonders"

(+84) 1900 6677

Chấp nhận thẻ Pearl Club
Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
探索南会安珍珠美食


酒店/度假村

会议 & 活动

休闲娱乐