Land餐厅
收藏
xxx简介 Land餐厅

Yummy Land 快餐店为客人提供亚洲风味快餐如米饭套餐,或欧式快餐如汉堡、意大利面等等,让游客轻松恢复能量,继续享受乐趣。

Địa Điểm và Thông Tin Liên Hệ
营业时间
Không hoạt động

"水上公园 南会安VinWonders"

(+84) 1900 6677

Chấp nhận thẻ Pearl Club
Chấp nhận thẻ Tín dụng/ATM
探索南会安珍珠美食


酒店/度假村

会议 & 活动

休闲娱乐