Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
蓝礁餐厅
收藏
xxx简介 蓝礁餐厅

来到芽庄珍珠豪华度假酒店,您可以在蓝礁餐厅的现代空间和诗意环境中享用来自世界各地的著名美食。

地址和联系方式
营业时间
12:00-14:30, 18:00-22:00

海洋世界 芽庄温佩乐园

(+84) 258 359 8598

Khám Phá Ẩm Thực Tại Nha Trang