Lịch sử tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật
越南餐厅
收藏
xxx简介 越南餐厅

一个呈现越南传统美食的地方。

地址和联系方式
营业时间
9:30 – 15:30: (thứ 2- 5) , 9:30 – 18:00: (thứ 6 – CN)

世界花园 芽庄温佩乐园

1900 6677 (Branch 1)

Khám Phá Ẩm Thực Tại Nha Trang